top of page
AdobeStock_503499289 copy1.jpg
DSC_8677sh copy.jpg

Mette Storgaard

PSYKOTERAPEUT

Telefon:

25 39 62 30

Email:

 • Instagram
 • LinkedIn

Jeg er på mit 4. år på psykoterapeutuddannelsen. Derfor tilbyder jeg terapi til reduceret pris. Du er velkommen til at kontakte mig, når du er klar til at tage skridtet mod forandring.

DU ER IKKE ALENE

OM MIG

OM MIG

Jeg er uddannet socialpædagog og lærer og er på 4. år af psykoterapeutuddannelsen. 

Jeg uddanner mig på Psykoterapeutisk Institut i oplevelseorienteret psykoterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut forening og følger foreningens etiske retningslinjer. Jeg modtager løbende supervision.

 

Jeg er frivillig rådgiver i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

 

Gennem hele mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med unge, der står svære steder i livet og har udfordringer, der er hæmmende i deres liv.

Jeg har erfaring med, hvor forskelligartede disse problemstillinger er, og hvor vigtigt det er at begynde at tale om det, der er svært.

Du er IKKE alene.

 

I min opvækst har jeg selv haft erfaring med alkoholmisbrug, og hvad der følger med i kølvandet på det.
Igennem mit arbejde som socialpædagog og lærer, har jeg bl.a. erfaring med angst, OCD, kronisk sygdom, skolefravær, lavt selvværd, mistrivsel og spiseforstyrrelser.

Psykoterapi er samtale, hvor vi tager udgangspunkt i det, du kommer med her og nu. Du er eksperten, og jeg tager dig i hånden og følger dig gennem din proces på en fordomsfri, autentisk og accepterende måde.


Når du er klar til at tage skridtet mod forandring, så kontakt mig for en uforpligtende samtale, hvor vi undersøger, om et forløb hos mig kunne være noget for dig.

Jeg glæder mig til at møde dig!

TERAPIEN

TERAPIEN

Grundsynet

Oplevelsesorienteret psykoterapi er en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen mere meningsfuld. 

Oplevelsesorienteret Psykoterapi har 3 grundlæggende kerneprincipper for, hvordan terapeuten skal agere: autentisk, empatisk og accepterende. 

Derfor er omdrejningspunktet for terapien det relationelle mellem terapeuten og klienten, hvordan følelser, kropslige udtryk, tanker og drømme udspiller sig og deres sammenhæng, og hvordan det danner mening for klienten.

Terapiens formål er, at du opnår bevidsthed om de mønstre, der afgør, hvordan du agerer i forskellige situationer og indsigt i, hvordan din selvfortælling har indflydelse på de valg, du tager. Dette gør du sammen med terapeuten, som ledsager dig gennem processen. Det er dig, der er eksperten i dit liv, og terapeuten stiller sig til rådighed som en undersøgelsespartner. 

Som klient har man mulighed for at træne og øve, hvordan man udtrykker og forholder sig til sig selv og andre, og skabe nye erfaringsspor, der kan hjælpe med at ændre de livshæmmende mønstre klienten har.

 

 Mennesket har mulighed for at forme sin egen personlighed, og denne mulighed opstår gennem valg. 

 

 • Fra Dansk Psykoterapeut Forening

TEMAER

TEMAER

Eksempler på temaer du kan bringe ind i terapien

 • Relationer

 • Stress og udbrændthed

 • Oplevelsen af meningsløshed

 • Tvangstanker og tvangshandlinger

 • Længsel efter mening

 • Selvværdsproblematikker

 • Ensomhed

 • Eksistentiel krise

 • Angst

 • Depression

 • OCD

 • Misbrug

Det er dig, der bestemmer, hvad udgangspunktet for samtalen skal være.

SAMTALEN
AdobeStock_503499289 copy1_brun.jpg

SAMTALEN

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. 

Double click to edit and add your own text.

Hvad kan du forvente?

 

Du har taget et skridt i mod at komme til at lære dig selv bedre at kende. 

 

Jeg kan hjælpe dig til at få øje på uhensigtsmæssige mønstre i dit liv, så du kan frigive energi til at leve mere autentisk. 

 

Jeg fokuserer på det, du synes er vigtigt – lige nu og her. 

 

Jeg forholder mig nysgerrigt undersøgende til, hvad du udtrykker, og sætter min egen forståelse  i parentes. Det er din virkelighed og din forståelse af dig, der er i centrum. Dine udsagn, oplevelser, syn på dig selv, dine relationer og drømme er det, vi undersøger og udforsker sammen i terapien.

BECOOL

BECOOL

AdobeStock_503499289 copy1_.jpg

Jeg er uddannet BeCool-vejleder

BeCool er et fleksibelt og praksisnært angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge i alderen 6-19 år. Programmet bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som let kan anvendes i barnets eller den unges hverdag, og som har videnskabelig dokumenteret effekt, kombineret med en kropsorienteret og sansemæssig tilgang. Programmet gør det let at sammensætte både korte rådgivende samtaler, længerevarende individuelle samtaleforløb, samt gruppeforløb med deltagelse af børn eller unge og deres forældre.

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet eller den unge og griber forstyrrende ind i familiens hverdag.

Problemerne viser sig f.eks. ved, at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd, perfektionisme eller tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, deltage i undervisningen, være med på tur, være alene hjemme eller sove ude. Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer, som f.eks. ondt i maven, svimmelhed og hovedpine eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Kilde: Søren Benedikt Pedersen/Seminarer.dk

BECOOL ANGSTHÅNDTERINGSPROGRAMMET

BeCool er et angsthåndteringsprogram for børn og unge mellem 6 og 19 år.

 

Programmet er udviklet af psykolog Søren Benedict Pedersen, og er et fleksibelt samtaleforløb, som bygger på CoolKids principper. 

BeCool er opbygget, så programmet tilpasses den enkelte, og det kan derfor også være forskelligt, hvor mange samtaler barnet eller den unge har brug for. 

Programmet har videnskabelig dokumenteret effekt og er fleksibelt og praksisnært. 

BeCool bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som barnet og den unge kan anvende i deres hverdag, som forebyggende strategier, eller når angsten melder sig. I Forløbet arbejdes der også med kroppen, da kroppen er en vigtig faktor, når der arbejdes med angst. Det er ofte i kroppen, vi mærker angsten, når den rammer. Hjertet banker, hænderne bliver klamme, vi bliver svimle etc. I BeCool programmet lærer barnet og den unge at regulere disse kropslige reaktioner. 

BeCool er for børn og unge, der har angstproblematikker, der gør, at de er hæmmede i deres hverdag. Det kan være, at de ikke kan komme i skole, at de ofte har psykosomatiske symptomer, at de er bange for at være væk fra hjemmet, har tvangshandlinger og tanker, at de får angstanfald eller isolerer sig fra omverdenen. Dette er kun nogle eksempler på, hvordan angst kan vise sig. 

Forløbet er bygget op om 10 samtaler, hvor barnet og den unge får indsigt i deres egen angst og angst generelt. De får konkrete redskaber, de kan tage med hjem og bruge i hverdagen, og som der i den efterfølgende samtale vil blive fulgt op på.  


 

1. samtale Introduktion og kontrakt

Hvad kan barnet og den unge forvente af forløbet, og hvad er angst i det hele taget? Dataindsamling: Hvad gør barnet/den unge angst og bekymret. Vi starter op på at få indkredset, hvad angstproblematikkerne er. 

 

2. samtale Dataindsamling 
Opfølgning på dataindsamling. Hvordan er det gået siden sidste samtale? Er der noget, der skal tilføjes. Barnet/den unge lærer at registrere angsten ved hjælp af et registreringsskema. 


 

3. samtale Detektivtænkning 
Realistisk tænkning introduceres. Hvad taler for, og hvad taler imod bekymringen? Hvad er fakta og hvad er forestilling? Barnet/den unge arbejder med konkrete redskaber.  


 

4. samtale Belønning og motivation 
Opfølgning på sidste samtale om realistisk tænkning.  Har barnet/den unge kunne mærke en ændring i forhold til angsten? Vi arbejder med åndedræt og visualisering. 

 

Belønning og motivation introduceres. Hvad er ulemperne ved at have angst, og hvad kan fordelene være ved at overvinde dem? Mening giver motivation. Vi arbejder med positivliste og gode oplevelser.

 

5. samtale Trappestiger 
Trappestiger introduceres. En nøje tilrettelagt plan laves med barnet/den unge, så barnet/den unge kan øve sig og gradvist overvinde det, han eller hun frygter. Trappestigen er opdelt i mål og delmål, så eksponeringen kan ske i et tempo, der er tilpasset barnet/den unge. 


 

6. samtale Status 
Opfølgning på introduktion af trappestigen. Har barnet/ den unge syntes, det var svært eller for let. Skal der korrigeres i mål og delmål? Status: Hvordan har barnet/ den unge det på dette tidspunkt i forløbet? Vi arbejder med positiv forstærkning og gode oplevelser. 


 

7. samtale Bekymringssurfing og assertiv adfærd 
Vi arbejder med forskellige teknikker, der aktiverer det parasympatiske nervesystem. Barnet/ den unge træner fokuseret opmærksomhed og bevidst øver sig i at flytte opmærksomhed over på noget andet, når angsten og bekymringerne melder sig. 

Assertiv adfærd bliver introduceret. Hvad er fordelene og ulemperne ved de forskellige adfærdsmønstre? 


 

8. samtale Assertiv adfærd og rollespil
Opfølgning på assertiv adfærd. Hvad er selvsikker adfærd? Hvordan reagerer barnet/den unge i forskellige situationer. Der trænes små rollespil ud fra specifikke situationer. 

 


9. samtale Status på mål

Har barnet/den unge nået sine mål? Hvad kan stadig være svært? Hvilke redskaber virker?

Hvilke redskaber virker ikke? Skal der sættes nye mål. Skal målene justeres?

10. samtale Evaluering af forløbet og diplom!

Forløbet evalueres og der følges op på de satte mål. Der uddeles et BeCool - diplom til barnet/den unge for at have gennemført forløbet.

Når barnet eller den unge har gennemført et BeCool forløb, vil de til stadighed have brug for at øve sig med de redskaber og metoder, de har lært under forløbet. Der vil stadig kunne være tilbagefald til gamle mønstre. Det er derfor vigtigt, at forældre til barnet eller den unge har indsigt i redskaber og metoder, så der kan støttes op om barnet.

Pris for et BeCool forløb

 

Én session á 60 minutter.................  400,-

10 sessioner á 60 minutter..............3000,-

GRUPPESAMTALE
SAMTALEGRUPPE TIL DIG DER ER STOFSKIFTERAMT

Tænker du ofte: "De fatter jo overhovedet ikke, hvordan jeg har det!"

Føler du, at du er nødt til at skulle forklare og ind imellem forsvare dig i forhold til din autoimmune sygdom?

Føler du dig ind imellem fortabt og alene med dine sygdomsrelaterede udfordringer fysiske som psykiske?

Kunne du tænke dig at være med i en samtalegruppe, hvor du møder andre, som har det ligesom dig?

Vidste du, at ubehandlet stofskiftesygdom kan give angst og depression?

Jeg tilbyder terapeutisk samtalegruppe, hvor du kan få talt om det, der fylder hos dig i forhold til at have en stofskiftesygdom.

Samtidig kan du møde og få indsigt i andre stofskifteramtes tanker og følelser om deres liv med en autoimmun sygdom.Jeg har selv Hashimoto, så jeg har erfaring med de udfordringer, der kommer med en stofskiftesygdom. Ikke kun i egen krop og sind, men også de kampe og udfordringer, der ligger i at skulle forklare, overtale, finde sig i, blive talt ned til, være sin egen læge, betale i dyre domme for at få den medicin, man har brug for, hvis man overhovedet ved, hvad man har brug for etc etc....Hvad får du ud af at deltage i en samtalegruppe: 
            

Du kan dele det, der er svært med andre.
Du kan føle dig mindre alene og føle lighed med andre, der er i samme situation som dig.
Du bliver en del af et fællesskab, som har samme udfordringer som dig.
Du er med i en gruppe, hvor der skabes et trygt rum, hvor du kan udforske nye måder at håndtere det svære på.
 
Du får mulighed for at tale med andre om det, du har brug for.


        
Hvis du tænker, det kunne være noget for dig, så tilmelder du dig via formularen nederst på siden.           

Vores cirkel vil bestå af 6 til 8 deltagere.
             
Vi mødes 3 timer 1 gang om måneden i 5 måneder - du kan tilmelde dig de datoer, du har mulighed for.
               
Pris pr. gang 375,-

Datoer for vores samtalegruppe:

3. december 2023 10:00 - 13:00

14. januar 2024 10:00 - 13:00

4. februar 2024 10:00 - 13:00

17. marts  2024 10:00 - 13:00

21. april 2024 10:00 - 13:00Håber vi ses!
 

PRIS

PRIS

​Én session á 60 minutter.............. 400,-

Én session á 90 minutter.............. 600,-

Samtalegruppe á 180 minutter.... 375,-

Betaling foregår via mobilepay.

Aflysning skal ske senest 24 timer inden den aftalte tid. Ved udeblivelse uden afbud, opkræves fuld pris.

KONTAKT
bottom of page